Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Koncernkonto

Tre affärsmänniskor i samtal
Koncernkonto gör att man kan utnyttja koncernens samlade likviditet på ett effektivt sätt. Med Koncernkonto avräknas de ingående bolagens negativa och positiva banksaldon mot varandra på ett samlingskonto. Det innebär minskat kreditutnyttjande, ökad förräntning och bättre överblick.
  • Bättre förräntning på innestående medel.
  • Effektivare likviditetsplanering och bra överblick över den samlade likviditeten.
  • Enkel och snabb administration.

Så här fungerar koncernkonto

I koncerner, och andra företag med flera enheter, kan en enhet ha överskottslikviditet samtidigt som en annan tvingas ta lån utifrån. På koncernkontot avräknas de underliggande kontonas positiva och negativa saldon mot varandra. Det gör att koncernen aldrig behöver utnyttja högre krediter än nödvändigt och det ger en bra överblick över den samlade likviditeten.

Detta medför också att ett överskott i en valuta kan användas för att täcka ett underskott i en annan valuta. Samt att koncernen endast behöver ha en kredit som täcker in hela koncernens kreditbehov oavsett vilka valutor som ingår.
Koncernkontot är både ett effektivt instrument för likviditetshantering och ett administrativt system med färdiga rutiner och rapporter som förenklar bevakningen av företagets in- och utbetalningar.

Med Koncernkonto får moderbolaget möjlighet att bygga en koncernstruktur som är helt anpassad efter organisationen. Antalet nivåer samt valutor som ska ingå väljs fritt av kund.
Koncernkontot består av ett Toppkonto i en av kunden vald basvaluta. Toppkontot aggregerar samtliga balanser oavsett valuta och redovisar nettot i en basvaluta.

Underliggande konton är:

  • Valutatoppkontot - som redovisar tillgängligt saldo per valuta samt är det konto där inlånings-/utlåningsränta gentemot banken hanteras.
  • Samlingskonto - som redovisar samlat saldo för en grupp av underkonton i basvalutan.
  • Valutasamlingskonto - som redovisar samlat saldo för en grupp av underkonton i en bestämd valuta.
  • Underkonto - kontot där alla transaktioner genomförs.

Råd och tips

Om ditt företag är anslutet till internetbanken har du, så fort du loggat in och förutsatt att du är behörig, alltid tillgång till aktuell information om alla transaktioner, saldon, krediter och räntor på kontot. Du kan också enkelt skapa och ta fram olika rapporter samt ändra koncernens interna villkor och limiter.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Den statliga insättningsgarantin

Pris

Välkommen att kontakta din kundansvarige eller närmaste bankkontor för uppgift om pris för denna tjänst utifrån ditt företags behov.

Skaffa Koncernkonto

Vill du veta mer, eller skaffa Koncernkonto? Välkommen att kontakta din kundansvarige eller närmaste bankkontor.

Hitta ditt bankkontor

Stäng Skriv ut