Så ansöker du om/ändrar uppgifter i förening

Bostadsrättsförening, samfällighet och ekonomisk förening:

Så blir din förening kund i banken

Ska du starta/ändra uppgifter i en ideell förening?

Det här behöver du göra innan du blir kund i banken.

1: Förbered

 • Ansök om organisationsnummer
  För att bli kund i Sölvesborg-Mjällby Sparbank behöver du registrera föreningen hos Skatteverket och få ett organisationsnummer. Ansök om organisationsnummer
 • Besluta om företrädare och Internetbanksanvändare
  Besluta vem/vilka som företräder föreningen gentemot Sölvesborg-Mjällby Sparbank och vem/vilka som ska vara användare av föreningens Internetbank. Använd alltid mallen Beslutsformulering för företrädare gentemot Sölvesborg-Mjällby Sparbank.
 • Fyll i Fullmakt ideell förening
  Dokumentera föreningens företrädare i blanketten Fullmakt ideell förening. Fullmakten är obligatorisk för att bli kund hos oss.
 • Fyll i ansökan
  I ansökan ställer vi frågor om föreningen och hur ni kommer att använda våra tjänster. Fyll i ansökan så utförligt du kan. Kom ihåg att ansökan ska skrivas under av föreningens företrädare. Länk till ansökningsblankett

2: Ansök

Följande handlingar ska du alltid ha med dig till banken när du blir kund:

3: Aktivera tjänster

Föreningens företrädare ska ta med avtalet till bankkontoret för att skriva under det och aktivera föreningens konto och tjänster. Då pratar vi också om föreningens behov av tilläggstjänster.