Sölvesborg-Mjällby sparbank sponsrar idrott och kultur, näringsliv, samhälle och ideell verksamhet. Banken ska verka som en positiv kraft i samhället dels genom den lokala närvaron i form av full service kontor och dels genom att avsätta delar av årsvinsten till sponsorstöd på hemmaplan.

Under 2019 har vi haft fullt fokus på sparbanksidén med anledning av att vi firat 180 år som bank i Sölvesborg. Dels så har föreningslivet i Sölvesborg fått dela på drygt 2,5 miljoner kronor och dels så har våra kunder fått välja vilken förening i Sölvesborg som banken ska skänka 180 kr till när de har varit inne på rådgivning. Detta har resulterat i 324.000 kr i extra sponsorstöd under året.

Under jubileumsåret så har också Ritz Conditori sålt en 180-års bakelse där Sölvesborg-Mjällby Sparbank skänker 18 kr per såld bakelse till Lions i Sölvesborg. Ritz har sålt 2.823 bakelser under året, vilket resulterat i 50.814 kr till Lions som de kommer att använda för att hjälpa behövande i Sölvesborg.

Hela bygden har tillsammans bidragit och verkat för en god sak under året. Intresset var stort för våra biljettevenemang ”Magishow med Douglas Nordenbelt och Vilgot Michelin”, ”Barnteater med Karlsson på Taket” och ”Julbio, Frost II”. Biljettpriset var 29 kr och den totala biljettintäkten går till organisationen Friends. Det resuterade i 22.707 kr.