Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Aktuellt från företagsavdelningen

Sara Borggren - nu pensionsrådgivare

Under 2020 påbörjade vår företagsrådgivare Sara Borggren sin utbildning till pensionsrådgivare. Sara är nu klar och erbjuder numer våra företagskunder viktig rådgivning inom ett område som av många upplevs som svårt och komplicerat.

Egenföretagare har ett sämre ekonomiskt skydd än de flesta anställda och måste ta ett större ansvar för sin egen trygghet.


Vår pensionsplan, Grundskydd Företagare, via Swedbank Försäkring ger företagaren stor del av det försäkringsskydd som många har genom sin anställning – pensionssparande, skydd vid sjukdom, olycksfall och skydd för familjen vid dödsfall.


En ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna visar att hälften av företagarna planerar att gå i pension före 65 års ålder. 2018 låg siffran på 37 %. En förutsättning som ökar möjligheterna till pension för 65 år är att företagaren sätter igång med sitt pensionssparande i tidigt skede och då är ett möte tillsammans med Sara den bästa starten.

Sara Borggren
Sara Borggren, pensionsrådgivare

Lantbruksbarometern

En stor och viktig näring i Sölvesborgs kommun och en stor kundgrupp i banken är våra lantbrukare. Varje år tar Swedbank och Sparbankerna tillsammans med Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) fram Lantbruksbarometern som är en temperaturmätare för branschen.

Den senaste mätningen från mars 2021 visar att i en tid av global osäkerhet och svängningar har det svenska lantbruket klarat sig väl och branschen har en framtidstro.
Lantbrukarna upplever att deras lönsamhet ligger på ungefär samma nivå som för ett år sedan. Störst positiv förändring syns bland växtodlarna vars lönsamhetsindex gått från minus 26 till noll. Deras prognos framåt är fortsatt positiv. Hög efterfrågan på jordbruksprodukter och att man får förhållandevis bra betalt för sina produkter är en del av grunden till resultatet.

Insikter och analyser utifrån Lantbruksbarometern 2021:

 

  • Den svenska kronan har stärkts i förhållande till euron vilket påverkar EU-stöden negativt och därmed riskerar intäkterna för lantbrukarna att bli lägre under 2021.
  • Under en tid av global osäkerhet och svängningar på marknaden har det svenska lantbruket klarat sig väl och samtliga fyra stora produktionsgrenar har en positiv framtidstro.
  • Lantbrukarnas upplevda lönsamhet håller sig relativt stabil i orostider.
  • Nästan hälften av lantbrukarna upplever en ganska eller mycket god lönsamhet i sitt företag och lika många tror på en ganska eller mycket god lönsamhet om ett år.
  • EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP), klimatförändringar, konsumentbeteende och det svenska regelverket är de faktorer som lantbrukarna uppger kommer påverka deras framtida produktion mest.

Linnea är tillbaka

Efter föräldraledighet är nu Linnea Berner tillbaka i sin roll som företagsrådgivare på banken. Teamet är i och med detta fulltaligt och vi har fullt fokus på att ta hand om bankens företagskunder på allra bästa sätt. Har du som huvudman några frågor eller funderingar är det bara att kontakta någon av oss på avdelningen!

Företagsteamet på Sölvesborg-Mjällby Sparbank