Hoppa till huvudinnehåll
Aktivt val

Det ekonomiska året 2021

Det ekonomiska året 2021 är lagt tillhanda och det är med glädje som vi i Sparbanken ser tillbaka på det. Vi ser fina förflyttningar i bankens resultaträkning, både på såväl intäkts- som kostnadssidan. 

Som vi tidigare har informerat om återkom utdelningarna från Swedbank under 2021, vilka har gett ett bra tillskott. I 2021 års bokslut finns det många fina ”high-lights” att lyfta fram, dessa kommer att presenteras på årets stämma.
 
Varmt välkomna till årets stämma!