Hoppa till huvudinnehåll
Aktivt val

2022 ur ett ekonomiskt perspektiv

Så här i mars är böckerna stängda och banken kan se tillbaka på det ekonomiska året 2022. Ett år som varit annorlunda jämfört med de senaste åren.

Sverige har mötts av flertalet räntehöjningar under året och till och med en historisk höjning av styrräntan. Detta har naturligtvis påverkat bankens räntenetto samtidigt som banken har gjort andra fina förflyttningar.
Trots att 2022 har präglats av ett år som kan ses som svajigt finns det flera bra saker att lyfta fram från det ekonomiska året. Dessa kommer presenteras närmare på årets stämma.

 

Med detta vill banken hälsa alla varmt välkomna till årets stämma.

Årsrapport