Hoppa till huvudinnehåll
Aktivt val

Aktuellt från företagsteamet

2022 blev ett år av stark tillväxt i bankens utlåningsvolymer till företag till följd av ett inflöde av många nya kunder och expansion bland våra befintliga kunder. Nya kunder knöts till banken bland annat efter en aktiv ny-kundbearbetning under hösten 2021.

Att jobba med kundrelationer är ett långsiktigt arbete och det tar tid att skapa relationer. Vår upplevelse är att vi blir väl emottagna när vi kontaktar potentiella nya kunder vilket är en rolig och energigivande del i arbetet på företagsavdelningen.

Företagsteamet står framför Sövesborgsbron

I företagsteamet har det hänt lite sedan senast och det är att Henric Ohlsson och André Edvinsson är nya in i gänget. Detta för att dels hantera några föräldraledigheter, dels en satsning för att kunna fortsätta växa.
Henric är en erfaren banktjänsteman och kommer senast från företagsrådgivarrollen i Sparbanken i Karlshamn. André är ni säkert många som känner till då han sedan 2019 jobbat som privatrådgivare på Mjällbykontoret.

 

Då marknadsläget är oroligt med hög inflation och stigande räntor försöker vi finnas till hands som bollplank och stöd. Vi har genomfört och kommer att genomföra ett antal ”ringdagar” då vi kontaktar så många av våra kunder som möjligt för att bara stämma av läget och fråga om det är något vi kan göra för dem. Det är i de utmanande tiderna som vi tror att vår Sparbanksidé med möten och samtal mellan människor i fokus är som viktigast.

P27

Har du hört talas om P27?
Om inte så kommer du som är företagare säkert höra mer om det under kommande år och här är lite kort info om vad det är och vad det ska leda till.
P27, som står för Payments och våra 27 miljoner invånare i Norden, är ett bolag som ägs av sex större nordiska banker och har som främsta syfte att bygga en modern clearing-plattform som kan främja handel inom och mellan de nordiska länderna. Bankgirocentalen som nuvarande clearing-hus kommer att ersättas.

 

Fördelar med P27 är bland annat:

  • Möjlighet att inkludera mer information till mottagaren om sin betalning
  • Ett format och en standard – ISO 20022
  • Snabbare betalningar - realtidsbetalningar
  • Enklare tillgång till större geografisk marknad
Man and woman in an industry using a laptop