Att vi byter leverantör grundar sig på flera anledningar – några riktigt tunga är: