Hoppa till huvudinnehåll
Aktivt val

Halvårsbokslut

Resultatet från halvårsbokslutet visar fina siffror. Det har ökat med 400 % jämfört med samma period förra året. Resultatet före kreditförluster uppick till 22 400 tkr. Den positiva ökningen beror exempelvis på:

  • Ökat ränte- och provisionsnetto
  • Kostnaderna ligger på samma nivå som förra året
  • Utdelning på Swedbank-aktier för både 2019 och 2020

 

Sölvesborg-Mjällby Sparbanks likviditet har haft god tillväxt och är mycket stabil.

 

Glädjande nog har Swedbank gett besked att ytterligare utdelning kommer ske under hösten, detta kommer medföra ett ännu positivare resultat för 2021.

 

Delårsrapport