Hoppa till textinnehållet

Länka till smsparbank.se

Länka gärna till smsparbank.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till smsparbank.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till smsparbank.se

  • När du länkar till smsparbank.se vill vi gärna att namnet Sölvesborg-Mjällby Sparbank ingår i länknamnet, till exempel "Sölvesborg-Mjällby Sparbank", "Till Sölvesborg-Mjällby Sparbanks webbplats", "Läs mer om Sölvesborg-Mjällby Sparbanks bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Sölvesborg-Mjällby Sparbank inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Hantering av vår logotyp

Sölvesborg-Mjällby Sparbank är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • Logotypen placeras mot vit bakgrund. Är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en vit platta.
  • Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Sölvesborg-Mjällby Sparbanks logotyp vara sådan att den upplevs som lika stor som övriga.

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sölvesborg-Mjällby Sparbank före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. 

Byrå och samarbetspartners

Vid produktioner i samarbete med Sölvesborg-Mjällby Sparbank, efterfråga inloggningsuppgifter till Swedbank Brand Manager. Brand Manager är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement.