Media har kontaktat oss med frågor om en skrivelse som de tagit del av. Media kallar det “rapport angående whistleblowing avseende Richard Karlsson”. Det dokument som journalisten refererar till överensstämmer inte med den visselblåsningsskrivelse styrelsen tog emot av dåvarande jurist. I media, denna gång, framstår det som att styrelsen gjort fel i att hemlighålla en visselblåsningsskrivelse. Självklart har själva skrivelsen sekretessbelagts. Det ligger i funktionens natur. Personal på banken måste kunna blåsa i visselpipan och vara anonyma. Vem det är som påpekar felaktigheter eller saker att förbättra får inte offentliggöras. Däremot har styrelsen agerat på innehållet enligt nedan. Det är en två år gammal tråd som media tar upp igen som innehåller flera felaktigheter och missförstånd. Vi vill därför passa på att informera om att styrelsen agerade, att inga oegentligheter har uppdagats och att artiklarna i sig inte innehåller något nytt.

Vi hade, som ni känner till, några tuffa år med händelser som vi naturligtvis helst sluppit. Precis som vi skrev i vårt offentliga svar, i en artikel i Sydöstran 1 september 2018, fick vi signaler och agerade på dem. Inte huvudlöst utan med flera avväganden. Den skrivelse som media har, och haft länge, är känd sedan tidigare av både er och medierna. Den är en sammanställning av kritik som i flera fall visade sig vara grundlösa. Skyndsamt eller till och med direkt lät vi KPMG granska varje punkt i den. Skatteverket gjorde senare detsamma med start våren 2017. Skatteverkets granskning tog ett och ett halvt år. Därför dröjde det innan vi kunde agera. Utfallen från dessa granskningar var det vi sedan agerade på. Vi redogjorde offentligt för hela händelseförloppet för flera år sedan och utgången är väl känd. Tidigare VD har entledigats enligt avtal. Beloppet är därefter och det är ovanligt att man går ut i media innan ett avtal avslutas och säger att förtroendet är bristande. Att förre VDn använde samma städbolag som banken gjorde är inte heller fel. Han betalade det själv. Styrelseledamöterna var med och gratulerade förra VD på hans 50-årsdag, men var inte med på resor med kunder eller med andra bankchefer.

I media avkrävs styrelseordförande svar på vad han “tycker” i ett antal frågor. Vi ägnar oss åt fakta och att följa våra egna rutiner och Skatteverkets regler och inte åt åsikter. Svaren som avkrävs handlar också om att på en detaljerad nivå beskriva bankens interna kontroll, vilket är att betrakta som affärshemligheter. Processer som ständigt utvecklas och förbättras.

Det påstås att banken skulle kunna ha haft möjlighet att göra en självrättelse till Skatteverket för att undvika skattetillägg. När Skatteverket har ställt en fråga försvinner denna möjlighet. Styrelsen var dock aldrig orolig då vi visste att det inte fanns några större fel. I slutändan visade det sig att banken drabbades av ett skattetillägg om 39 687 kr. Att Skatteverket tog närmare ett och ett halvt år på sig att slutföra sin granskning rådde inte styrelsen över.

Vi har idag en bank att vara stolta över, inte bara resultaten utan också kulturen och mest av allt våra medarbetare. Dessa händelser har också stärkt bankens rutiner och förbättrat möjligheterna att ta sig an dagens utmaningar. Som ett led i detta gjordes också bedömningen att ett byte av revisor var bra. Det är enligt vanliga rutiner för en bank och naturligt även för andra företag.

I backspegeln finns alltid utrymme för självrannsakan. Vi vill alltid förbättra oss och utvecklas. I efterhand konstaterar vi i styrelsen att vi underskattat betydelsen av information om det inträffade. Vi svarade offentligt på kritiken då och det svaret håller fortfarande. Vi har också valt att svara på ytterligare frågeställningar här. Vi bifogar därför det vi svarade tidigare, för två år sedan. Här finns en länk till svaret från 2018. Har ni ytterligare frågor är vi bara ett telefonsamtal bort. Vi hoppas att den här informationen når er väl.

Vi ser fram emot att möta er snart,

Med vänlig hälsning

Thomas Andersson Borstam
för styrelsen i Sölvesborg-Mjällby Sparbank