Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Fullmakter

Händer på händer

Skriv ut den fullmakt som passar ditt ärende, fyll i den och lämna in den på ett bankkontor. Ta med dig legitimation.

Hur fungerar en fullmakt?

Med en fullmakt ger en person, fullmaktsgivaren, en annan person, fullmaktshavaren, möjlighet att till exempel betala räkningar, föra över pengar och kolla hur mycket pengar som finns på kontona. Genom att ge en nära anhörig eller vän fullmakt kan du vara trygg med att veta att du kan få hjälp med din ekonomi om något händer. Banken accepterar endast skriftliga fullmakter i original.

Det är du som fullmaktsgivare som själv ska lämna fullmakten på bankkontoret. I undantagsfall kan fullmaktshavaren lämna in den men då ska fullmakten vara bevittnad av två personer. Banken kontrollerar att fullmakten stämmer med det du vill att fullmaktshavaren ska kunna göra för dig och att fullmakten är underskriven av dig som fullmaktsgivare.

Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills fullmaktsgivaren återkallar den. En engångsfullmakt är endast giltig vid ett tillfälle. Fullmakten slutar att gälla när banken fått kännedom om fullmaktsgivarens död, det gäller även för en engångsfullmakt. 

Vanliga fullmakter

Fullmakt privatperson (pdf)
Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena i Sölvesborg-Mjällby Sparbank. I fullmakten kan du läsa vilka ärenden som den kan gälla för.

Engångsfullmakt privatperson (pdf)
Fullmakt för att utföra enklare ärenden vid ett tillfälle.

Fullmakter för omyndiga 

För att ansluta banktjänster till ett omyndigt barn under 18 år behöver barnets föräldrar vara överens om vilka tjänster barnet ska ha. Om inte båda föräldrarna besöker kontoret tillsammans behöver den förälder som ska ansluta tjänsterna ha en muntlig eller skriftlig fullmakt från den andra föräldern. 

Muntlig fullmakt
Den ena föräldern besöker ett kontor och intygar skriftligen att den andra föräldern har gett en muntlig fullmakt att ansluta tjänster till barnet. Banken ansluter då tjänsterna och informerar därefter den andra föräldern skriftligt om vilka tjänster som har anslutits. 

Vart kan du som förmyndare öppna vilka tjänster?

  • På ett bankkontor kan du öppna till exempel: Ungdomskonto, fondkonto, Investeringssparkonto, bankkort, internet- och mobilbanken ung och Mobilt BankID.
  • I din egen mobilbank privat kan du öppna internet- och mobilbanken ung, skaffa Mobilt SäkerhetsID, Swish, kort på kort samt ladda & köpa.

Engångsfullmakt mellan förmyndare (pdf)
Fullmakt Föräldrar (pdf)

Du kan även ge en annan person än en av er föräldrar fullmakt, såväl skriftlig som muntlig, att öppna tjänster till ditt barn under 18 år.
Förmyndare till annan pdf

Fler fullmakter

Om du saknar fullmakt för ditt bankärende är du välkommen till bankkontoret där det finns fler varianter på fullmaktsblanketter.

Stäng Skriv ut