Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Schroder Investment Management (Schroders)

Schroders grundades 1804 och har verksamhet i 26 olika länder. Förvaltningen har historiskt haft en tonvikt på aktieinvesteringar samt en geografisk tyngdpunkt på Storbritannien, men har sedan 1960-talet haft förvaltning på tillväxtmarknaderna och Asien.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Schroder ISF Japanese Opportunities

  • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Japan – Japan, flexibel storlek bolag
  • PRI
  • Hållbarhetsprofil
  • Hållbarhetsmetod: Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens beprövade förmåga att investera i den japanska aktiemarknaden. Utmärkande är att fonden investerar brett såväl i mindre som i större bolag baserat på fundamental bolagsanalys. Förvaltaren har ett stort analysteam, baserat i Tokyo, till sitt förfogande. Fonden har historiskt sett även presterat väl både mot jämförelseindex och mot andra jämförbara fonder, samt i linje med fondens investeringsfilosofi och process.

Schroder ISF Japanese Opportunities på Fondtorget