Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Så här fungerar warranter

Två affärsmän diskuterar vid ett bord.
Med warranter tar du del av aktiers värdeförändring utan att köpa själva aktien och kan tjäna pengar både vid upp- och nedgång (beroende av om du köper en köp- eller säljwarrant).
  • Tjäna pengar både vid upp- och nedgång
  • Låg insats kan innebära stora möjligheter
  • Risk att hela insatsen förloras

Så här fungerar Warranter

Du kan få ut mer procentuellt än vid aktieinnehav men kan också förlora satsat kapital även vid små kursrörelser i underliggande aktier.

Risker med warranter

Investeringar på kapitalmarknaden kan medföra risker att helt eller delvis förlora det investerade kapitalet. Förutom traditionella risker föreligger vissa specifika risker för warranter. Därför är det av största vikt att du förstår warrantens struktur samt hur olika faktorer påverkar warrantens värdeutveckling innan du börjar handla med warranter. Du bör även vara väl införstådd i den specifika warrantens detaljerade villkor, såsom multiplikator, löptid, lösenpris, sista handelsdag med mera.

Slutlikvid

Warrantens slutlikvid bestäms av aktiens eller index slutkurs under ett antal dagar i slutet av löptiden. Om slutkursen överstiger köpwarrantens lösenpris får du ett belopp som motsvarar värdeökningen på aktien eller index för varje handelspost, med hänsyn tagen till warrantens multiplikator. Skulle slutkursen vara lägre eller lika med lösenpriset förfaller köpwarranten värdelös och du förlorar din insats. Omvänt gäller för säljwarranten; skulle slutkursen vara högre eller lika med lösenpriset förfaller säljwarranten utan värde.

Så här handlar du Warranter

Banken ger ut (emitterar) warranter på utvalda aktier eller aktieindex. Warranterna registreras hos Euroclear Sweden och noteras på Stockholmsbörsen. Löptiden för warranterna varierar men är normalt upp till 2 år räknat från första försäljningsdagen.

Warranterna handlas med viss multiplikator, exempelvis 0,1. Det innebär att en warrant motsvarar 0,1 aktie. Det krävs alltså 10 warranter per aktie.

Pris

Courtaget följer den underliggande aktiens courtagesats, exempelvis aktier på Large Cap, upp till 1 000 000 kr, courtage 0,5 %. Handlar du via internet har du möjlighet att handla till lägre courtage.

Skaffa Warranter

Via Internetbanken

Du kan själv handla med warranter via internet och app om du har en Värdepapperstjänst.

Skaffa Warranter i internetbanken

Via telefon

Du kan även kontakta din rådgivare eller ringa Kundcenter Privat på 0456-42400.

Skaffa Warranter via Kundcenter Privat

Analysverktyg

Jämför och analysera samtliga warranter på marknaden.

Uggla

Warrantskola

Här får du både grundläggande och mer fördjupad information om warranter.

Stäng Skriv ut