*Ordinarie pris är 48 kronor per månad om tjänsterna köps separat. Ordinarie årsavgifter: Internetbanken med betaltjänst 175 kr, Bankkort 250 kr. ID-skydd 150 kr (erbjuds endast till nyckelkunder). Avgifter och kostnader kan tillkomma vid användning av tjänsterna.

För att ta del av nyckelkundserbjudandet måste man ha en inkomstinsättning på konto i banken.