Vi kan erbjuda amorteringsfrihet upp till 12 månader för dig som är bolånekund och som drabbats ekonomiskt med anledning av Coronaviruset. Amorteringsfriheten innebär att du, för en period upp till 12 månader betalar ränta på lånet medan amorteringen skjuts upp.

Får vi in din ansökan tidigt i månaden kan amorteringsbefrielsen eventuellt gälla redan från innevarande månad - annars blir det fr.o.m månaden efter. När vi återkopplar besked på din ansökan kommer du också få besked fr.o.m vilken månad amorteringsfriheten kan börja gälla.

Hur fungerar amorteringsbefrielsen?

Så ansöker du

Fyll i ansökan om amorteringsbefrielse här på sidan och klicka på Skicka. Vi återkommer till dig inom max 10 dagar och återkopplar i första hand via Internetbank/Mobilbank. Om du inte har de digitala tjänsterna återkopplar vi via brev.

Så länge gäller amorteringsbefrielsen

För bolån ansöker du om amorteringsbefrielse upp till 12 månader och omprövning görs var tredje månad. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader. Beviljas du amorteringsbefrielse gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagd tid 12 månader. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Om du vill börja amortera igen

Meddela oss så snart du själv tror du kan börja amortera igen. Ring oss på 0456-424 00.