Föreningar

Föreningar som förlorat intäkter till följd av coronaviruset och som kan visa detta kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Föreningar som vill göra en samhällsinsats kopplat till coronaviruset kan också ansöka om ekonomiskt stöd för faktiska kostnader. Kostnaderna ska i efterhand redovisas och styrkas, i annat fall blir föreningen återbetalningsskyldig.

Föreningen måste ha ett konto i Sölvesborg-Mjällby Sparbank för att kunna ta del av ekonomiskt stöd i någon form.