Hoppa till textinnehållet

Nu kan du ansöka om Likviditetslån

Business people looking at chart on a laptop.

Att det är oroliga tider för företagare har nog ingen missat, och de ekonomiska effekterna av Covid-19 har slagit hårt mot många. Regeringen har därför infört en lånegaranti som ska hjälpa bankerna att stötta de företag som har fått ekonomiska bekymmer på grund av krisen. Våra företagskunder kan nu ansöka om ett likviditetslån med statlig lånegaranti.

Vad är ett Likviditetslån?

Likviditetslån är vårt erbjudande till företag som vill ansöka om statlig lånegaranti. Lånet syftar till att hjälpa företag att överbrygga de kortsiktiga ekonomiska svårigheter de hamnat i på grund av Covid-19-spridningen. 

  • Lånet har en individuell ränta som sätts utifrån dina ekonomiska förutsättningar
  • Löptiden är upp till 36 månader
  • Lånet är amorteringsfritt första 12 månaderna.
  • Det går att skjuta upp ränteinbetalningar i 12 månader. Då betalar du den uppskjutna räntan i månad 12.