Sölvesborg-Mjällby Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombud:
Rebecca Karlsson

0456-424 31

Dataskyddsombudet via post: Sölvesborg-Mjällby Sparbank, Dataskyddsombud, Box 77, 294 22 Sölvesborg