Mina bevakningsområden omfattar både svensk och internationell makroekonomi. Jag bevakar utvecklingen på svensk arbetsmarknad och frågor kopplade till det, som avtalsrörelsen och löneutvecklingen. Tillsammans med Pernilla Johansson tar jag fram en regional analys för Sverige (Swedbank regional utblick). Jag bevakar även hållbarhet på svensk och internationell nivå. Därtill följer jag brittisk ekonomi med fokus på Bank of England.

Jag började på Swedbank Makroanalys i augusti 2021. Dessförinnan jobbade jag bland annat som forskningsassistent på Ratio – Näringslivets forskningsinstitut med arbetsmarknadsfrågor och på Quantify Research med hälsoekonomi. Jag har en masterexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Emma