Maria bevakar svensk ekonomi med särskilt fokus på hushållen och fastighetsmarknaden. Därtill har hon god koll på frågor kopplade till finansiell stabilitet och makrotillsyn, samt är projektledare för Swedbanks konjunkturrapport (Swedbank Economic Outlook).

Maria började på Swedbank Makroanalys i februari 2018. Innan dess arbetade hon på Finansinspektionen med banktillsyn, makrotillsyn och policyfrågor. Hon har även arbetat på Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet där hon analyserade hushållens ekonomi, bostadsmarknaden och de baltiska låntagarna. Därtill har hon ett förflutet från SCB och Finansdepartementet. Med en magisterexamen i nationalekonomi och många år av erfarenhet utgör hon en av våra makroexperter på Swedbank

Maria