I november kom en obligatorisk fråga i LånaUt gällande kontrollen av föreningens ekonomi som alltid ska genomföras i samband med att en kund ska ta ett nytt lån och äger en bostadsrätt. Kontrollen är en obligatorisk del av vår kreditgivning och det är således inte ok att genomföra ett kreditärende utan att kontrollen är genomförd och ”ja” är markerat i LånaUt samt ev påslag i kalkylen registrerat.

Frågan i LånaUt kom till då vi haft brister i vår dokumentation av kontrollen där vi inte kunde se om den var genomförd eller i ej i en stor del av de låneärenden där den skulle ha genomförts.

Framöver kommer Lending Operations att returnera ärenden där kontrollen inte är genomförd till rådgivaren så att kontrollen av föreningen ekonomi kan genomföras.

Utfallet av kontrollen i form av ev påslag i kalkylen är också en viktig del när det gäller information och rådgivning till kunden då risken för stora ökningar av kundens avgift till föreningen kan få en stor påverkan på dennes ekonomi och vi som bank har ett stort ansvar gentemot kunden då vi vet att många inte har en kunskap för hur föreningens ekonomi också kan påverka den enskilda kundens ekonomi.

Läs mer om kontrollen av föreningens ekonomi här.