Meny

Ett hav av möjligheter

I drygt 180 år har Sölvesborg-Mjällby Sparbank drivit bankverksamhet i Sölvesborg och på Listerlandet, en tidsperiod som är svår att ta in. Sparbanken har alltid funnits där och varit en aktör som stöttat lokalsamhället i sin utveckling till vad det är idag. Utvecklingen tar alltid sin utgång i de resurser och möjligheter som finns i det direkta närområdet. Då man tittar på kartan så förstår man att kommunens långsträckta landgräns mot Östersjön varit en avgörande faktor. Nu inleder vi ett samarbete för Östersjön tillsammans med Expedition Rädda Östersjön och Briggen Tre Kronor för att verkligen göra skillnad.

Briggen Tre Kroner seglar in mot Sölvesborg

Sillfiske, torskfiske, ålfiske har starkt präglat kommunen historiskt sett. Ur dessa näringar har nya inkomstgrenar vuxit fram där minknäringen varit den starkaste. För oss som lever, bor och verkar i Sölvesborgs kommun har vi de senaste decennierna sett dessa näringar minska i omfattning och som en följd tappade arbetstillfällen. Vi kan inte ändra på vårt geografiska läge utan måste se det som en tillgång. Östersjön ligger kvar på samma plats som för 180 år sedan och näringslivet har under snart två århundraden upplevt branscher komma och gå, inte alltid, men ofta med en koppling till havet.

SÖLVESBORG-MJÄLLBY SPARBANK vill vara en aktör som letar möjligheterna och undanröjer hoten. Båda dessa finns som vi ser det i Östersjön. Vi vet att näringslivet i Sölvesborg är kreativt och uppfinningsrikt, lite av Gnosjö om vi får säga det själva. Vi ser unga entreprenörer, drivna företagsledare, dedikerade föreningsmänniskor fånga dessa möjligheter. Det vi ser är att initiativen har ett gemensamt mål, skapa ett friskare Östersjön.

Stefan Ohlson, VD, ombord på Briggen Tre Kronor

NÄR DET KOMMER till hoten vill vi vara säkra på att vi belyser dessa på rätt sätt. Det är en snårig djungel att tränga igenom varför Sparbanken valt att jobba med organisationer som kan detta bäst. Sölvesborg-Mjällby Sparbank har därför skrivit ett flerårigt samarbetsavtal med Expedition Rädda Östersjön för att tillsammans bidra med kunskapshöjande aktiviteter som riktar sig både mot skolor, näringsliv och politiker för att i förlängningen ge oss ett friskare innanhav.

Tillsammans med gymnasiet i Sölvesborg, Furulundsskolan, har vi redan under våren 2022 startat upp utbildningsinsatser som skapat engagemang hos elever och lärarkår. Vi tror att det är där som allt tar sin början, i ökad kunskap.

Passagerare på Tre Kronor hjälper till att hissa segel

UNDER V.25 besökte Briggen Tre Kronor av Stockholm Sölvesborg under fyra dagar. Det bjöds på seglingar, arrangerades mässor, anordnades näringslivsträffar och inte minst skapades forum att lyssna på de lokala politikernas tankar kring möjligheterna för Sölvesborg i dess närhet till Östersjön. Briggen Tre Kronor är symbolen för det digra påverkansarbete som Expedition Rädda Östersjön jobbar med. Det är just därför som Briggen Tre Kronor besökte Sölvesborg sommaren 2022.

Politikerdebatt ombord på Briggen Tre Kronor

I det långa och stora perspektivet vill vi tillsammans, Sölvesborg-Mjällby Sparbank och Expedition Rädda Östersjön, lyfta och peka på utmaningar i havets ekosystem, det kustnära trålfisket, sillfiskets utmaningar och inte minst vad vi kan göra på landbacken som minskar vår påverkan på Östersjön. Expedition Rädda Östersjön har i sitt nätverk Sveriges forskarelit som bidrar med de senaste forskarstudierna. Detta skall vi tillsammans använda för att lokalt höja engagemanget i de möjlighetsrelaterade frågorna.

Jakob Samuel modererar politikerdebatten på Briggen Tre Kronor

SIST MEN inte minst vill vi verkligen lyfta fram att det sker framsteg. Mycket bra har gjorts de senaste decennierna. Ute på Listerlandet hör vi att fritidsfiskarna börjar se tecken på ett friskare vatten. Det är med stor glädje som de berättar att Uttern har kommit tillbaka. Uttern är ett djur som lever i de goda vattenmiljöerna. Det känns bra!

 

Tillsammans siktar vi nu framåt för att göra rätt och bra saker för Östersjön i allmänhet och Sölvesborg i synnerhet.