Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Politisk enighet kring rädda Östersjön

I veckan deltog representanter från alla partier i kommunfullmäktige samt tjänstemän från näringslivskontoret och tekniska kontoret vid en informationsträff hos banken för att prata om det långsiktiga arbetet med Expedition Rädda Östersjön (ERÖ), samt de aktiviteter som kommer äga rum under vecka 25 när fartyget Briggen Tre Kronor lägger till i Sölvesborg.

Sölvesborgs kommunpolitiker tillsammans med Sparbanken, Expedition Rädda Östersjön och Näringslivskontoret

Sparbanken har skrivit ett treårigt avtal med Expedition Rädda Östersjön (ERÖ) och kommer tillsammans med Sölvesborgs kommun och det lokala näringslivet att belysa Östersjön och dess betydelse för kommunens utveckling. Ett omfattande arbete med hållbarhet i fokus för framtida generationer.

Som en del i detta projekt kommer Sparbanken, tillsammans med Näringslivskontoret och det lokala näringslivet, arrangera aktiviteter och informationsträffar med fokus på Östersjön under vecka 25. Sölvesborgarna kommer också att ges möjlighet att gå ombord på Briggen eller åka med på en fyra timmars segling i Hanöbukten.

Stefan Ohlson berättar om Expedition Rädda Östersjön för kommunens politiker

Politisk enighet

Samtliga representanter från de politiska partierna var helt eniga efter mötet om att detta är ett mycket bra projekt som banken tar initiativ till. Östersjöns betydelse för Sölvesborgs kommun är oberoende av partitillhörighet och berör oss alla. Delar i projektet har redan startat i samarbete med elever och lärare på Furulundsskolan och nu ser vi fram emot att fortsätta med detta viktiga arbete.