Meny

Sölvesborgs Stuveri och Hamn

- Ett logistikföretag i toppklass

Vi möter Johan Persson, VD för Sölvesborgs Stuveri och Hamn. Hans kontor har en oslagbar utsikt över havet och hamnens verksamhet. Det är lite tomt där nere på kajen idag tycker Johan. Hans bästa utsikt är en full kaj - för då går det bra för verksamheten.

En kran lastar ett fartyg vid kajen

Hamnens uppgift är att vara en logistiknod där omlastning sker mellan olika transportslag. Det finns ett 50-tal Hamnar i Sverige där majoriteten är kommunalägda medans Sölvesborgs Hamn ägs till cirka 2/3 av privata intressenter och 1/3 av Sölvesborgs Kommun. Hamnen har cirka 45 årsanställda med en omsättning på ungefär 110 miljoner.

 

Hamnen arbetar med magasinering, terminalhantering, godshantering, järnväg och lastbilstransporter, speditionsverksamhet och traditionell hamnverksamhet. Varje år hanteras cirka 1 miljon ton där stålprodukter står för cirka 40% och som importeras ifrån Österrike, Tyskland, Schweiz med flera där största mottagaren är Volvo Cars.

En kran lastar ett fartyg vid kajen

EN ANNAN STOR kund är Geberit där hamnen även är en del av tillverkningen genom att de både lagerhåller leran och hanterar leran som Geberit använder i sin produktion. Hamnen får receptet på vilken lera som ska användas och hur stora delar som ska blandas i kommande produktion och transporterar sedan leran till fabriken.

HAMNEN HAR en magasinsyta på cirka 50.000m2 och är specialister på stål, bulk och timmer.

– Cirka 80% av Hamnens kunder är utländska kunder där Hamnen erbjuder kunderna en logistiks helhetslösning vilket kan vara utmanande att få alla delar att falla på plats i rätt tid och ordning. Jag brukar säga att vi är ett logistikföretag som har fördelen att ligga i direkt anslutning till kaj och järnvägsspår, berättar Johan Persson, VD på Sölvesborgs Stuveri och Hamn.

 

Utmaningarna framåt är de skenande energi och drivmedelskostnaderna. Vi tittar på olika alternativ för att minimera vår förbrukning samt i investering för självförsörjning av energi där investering i solcellspark är ett alternativ som kan vara i drift under maj månad nästa år vilket skulle täcka en tredjedel (500 000 kWh) av vårt energibehov (1,5 miljon kWh), berättar Johan.

 Johan Persson, VD, står bland plåtrullar i ett magasin i hamnen

SÖLVESBORG STUVERI har jobbat med hållbarhet under många år där ett av projekten är specialekipage för transport av plåtrullar till Olofström där de minskat transporterna med 25%. De har också bytt till eldrivna fordon och maskiner, vilket de ser en stor effekt av idag.

– Energin som vi köper är 100 % ”grön” och miljömärkt. Det betyder att den uteslutande kommer från fossilfria och förnybara källor som vatten, vind och solkraft, några av de renaste energikällorna som finns. Vi ser positivt på framtiden ur ett längre perspektiv men med försiktighet på den närmaste 12-24 månaders perioden, avslutar Johan.

 

En lastbil lastas med plåtrullar
Drönarbild över Sölvesborgs Stuveri och Hamn

Fakta Sölvesborgs Stuveri och Hamn:

  • Hamnverksamhet kan spåras ända tillbaka till 1600-talet i Sölvesborg, en tid då Hansans makt hade avskaffats.
  • Sölvesborgs Stuveri och Hamn grundades 1908 och ansvarar idag för all hamnverksamhet i Sölvesborg.
  • Målet är att vara den främsta partnern inom hamn och logistik i deras geografiska område. VD sedan 7 år är Johan Persson som varit verksam i företaget i 22 år.
  • Johan om Sölvesborg-Mjällby Sparbank:
    ’’Trygghet i att ha en lokalt förankrad bank, som förstår lokala företags utmaningar’’