Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Sölvesborg Energi levererar kraft med omtanke

Vi möter Roger Mattsson som är VD och Sven Ballovarre som är Marknadschef på Sölvesborg Energi. Deras slogan; kraft med omtanke lever de upp till då de ser till att kunderna har el och fjärrvärme i ledningarna, vatten i kranen och tillgång till fibernät. Genom deras sponsring så bidrar de även till framtidstron i Sölvesborg.

Sölvesborg Energi gräver just nu för fullt då de får mycket förfrågningar på fjärrvärme som är ett bra alternativ när hushållen nu ser över sin uppvärmning.

 

– Fjärrvärme är en trygg och bekväm uppvärmningsmetod för hushållen och om man kan tänka sig att sänka inomhustemperaturen någon grad, så sänker man

hushållets uppvärmningskostnader, säger Roger Mattsson VD på Sölvesborg Energi. Värmekällan kommer från Stora Enso Nymölla Bruk vars överskottsvärme nyttjas till fjärrvärme. Ett miljövänligt alternativ där majoriteten av bränslebehovet täcks av förnyelsebara biobränslen.

Roger Mattsson, VD Sölvesborg Energi
Roger Mattsson, VD Sölvesborg Energi

Vi ser att någonting har hänt

Roger och Sven berättar också att Sölvesborg Energi erbjuder timpris eller så kallat ”timspot” på el för sina kunder sedan lång tid tillbaka. Det efterfrågas i nuläget alltmer då utbudet på marknaden blir allt större. Nu vill man kunna se förbrukningen i realtid i olika appar, vilket gör att timspot blir mer och mer efterfrågat.

– Om vi jämför elförbrukningen de senaste månaderna, mot tidigare år, så kan vi se att förbrukningen har minskat. En del beror på att det har varit varmare än normalt, men vi har anledning att tro att det också handlar om en förändring i vårt beteende, berättar Sven Ballovarre Marknadschef på Sölvesborg Energi.

Vi noterar även att vattenförbrukningen i september varit den lägsta på 10 år, även där tror vi att det handlar om en ökad medvetenhet hos våra kunder, fortsätter Sven.

Sven Ballovarre, Marknadschef på Sölvesborg Energi
Sven Ballovarre, Marknadschef på Sölvesborg Energi

FRÅGOR FRÅN kunderna har blivit allt fler på senare tid och det är utmanande att klara av den utlovade svarstiden på 72 timmar. – Vi ser en viss oro hos våra kunder när det gäller energiförbrukning och uppvärmningskostnaderna då frågorna har ökat på senare tid. Vi försöker besvara alla frågor vi får och jag tror att våra kunder tycker det är tryggt att vi är så lättillgängliga, berättar Roger Mattsson, VD på Sölvesborg Energi.

UTÖVER DRIFT och underhåll av sina egna anläggningar, så hjälper även Sölvesborg Energi sina ägare, Sölvesborgs kommun, med halkbekämpning, snöröjning och gatubelysning.

– Vi har alltid personal i beredskap, dygnet runt, året runt. De hanterar alla möjliga akuta situationer som kan uppstå, som till exempel vattenläckor, stopp i våra avloppsledningar, strömavbrott, saltning och snöröjning. Vi har fantastiska medarbetare som ställer upp på ett föredömligt sätt när det brinner till, berättar Roger.

 

SÖLVESBORG ENERGI ger precis som Sölvesborg-Mjällby Sparbank tillbaka till bygden genom att delar av årsvinsten återinvesteras i form av bland annat sponsring.

– Vi har en del gemensamt med Sparbanken. Vi verkar här, är med på och anordnar egna kundträffar och event och vi vill finnas här och har lokal förankring. Vi har ingen enorm sponsorbudget, men vi sponsrar ca. 35 föreningar varje år vilket uppskattas, berättar Roger.

 

Medarbetare på Sölvesborg Energi gräver i ett dike

Goda råd till allmänheten

  • Ändra beteende – stäng exempelvis av dina elapparater när ni inte använder den.
  • Gå en ”energisparrunda” i ditt hem. Vad är det som står standby som du inte använder så ofta? Stäng av golvvärmen, handdukstorken i källaren och sänk innertempen någon grad. Se över de små grejerna som drar ström och inte bara de stora. Byt exempelvis till ledbelysning.
  • Använd bidraget vi kommer få från staten som en buffert för att använda för framtida kostnader kring elförbrukning och uppvärmning.
Roger och Sven på Sölvesborg Energi

Goda råd från banken till allmänheten

Det är mycket som påverkar hushållens ekonomi just nu. Stigande räntor, ökad inflation, oro på börsen och rekordhöga energipriser. Sara Hansson, Rådgivare på Sölvesborg-Mjällby Sparbank, listar några tips som du kan tänka på om du känner dig fundersam.

 

  • Gör en budget och få koll på inkomster och levnadskostnader.
  • Försäkra dig om din och familjens trygghet genom att se över dina försäkringar.
  • Om du funderar på att effektivisera på energi- eller el-sidan så kontakta oss då vi erbjuder förmånliga produkter kopplat till gröna alternativ.
  • Om du ska byta bostad, prata med en rådgivare om olika alternativ kring egen insats, amortering och ränta samt driftskostnader. På så sätt vet du på vilket sätt din ekonomi påverkas vid de olika alternativen.
  • Om du känner dig fundersam kring din ekonomi i allmänhet så tveka inte att kontakta en rådgivare. Vi finns här för dig.
Sara Hansson, rådgivare på Sölvesborg-Mjällby Sparbank