Meny
Bildkollage av föreningsbilder

Vi vill vara en positiv kraft

Det är lätt för ett företag att profilera sig som en aktör med omtanke om sitt närområde och människorna som bor där. Men hur märks det egentligen? Hos oss på Sölvesborg-Mjällby Sparbank finns det en hel del substans bakom orden “Hjärta för bygden”. Det är ett uttalat mål att bidra till att Sölvesborg är en bra plats för vardagslivet - och där man har lite roligare, lite oftare.

Drygt 3,7 miljoner kronor fördelade på totalt 80 föreningar - det är siffrorna för Sölvesborg-Mjällby Sparbanks sponsorstöd 2024. Och därutöver har de öronmärkt runt 3 miljoner kronor för att kunna investera i jämställda och hållbara initiativ som gör samhällsnytta. Eftersom en Sparbank inte har några aktieägare som kräver ökad vinst och mer utdelning, kan de avsätta delar av årsvinsten till att utveckla
sin bygd, och det har man verkligen satsat rejält på i Sölvesborg-Mjällby Sparbank ända sedan starten 1839.

Sponsring är en viktig del men inte den enda


Stefan Ohlson, VD på banken berättar om upplägget:

– Vi vill göra vad vi kan för att Sölvesborg ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i, oavsett ålder, vad hjärtat klappar för och hur livssituation ser ut. Vi stöttar både större allmännyttiga samhällsprojekt och lokala föreningar och på sponsringssidan handlar det om allt från basket, fotboll och hockey till teater, musik och hembygdsföreningar.

Samma värderingar och win-win


Att banken vill verka som en positiv kraft i det lokala samhället märks tydligt i kriterierna som de satt upp för sin sponsring. En viktig grundfråga är att föreningarna delar bankens värderingar. Stefan Ohlson förklarar:

– På webben listar vi kriterier som är viktiga för oss när vi inleder ett samarbete. Principen är att vi gärna vill nå breda grupper och att stödet verkligen ska resultera i lokal nytta för bygden. Vi stöttar hela föreningar och inte enskilda lag eller personer och det är ett plus om föreningen har ett hållbarhetstänk samt välkomnar alla, både tjejer och killar, i alla åldrar.

Samhällsnytta - initiativ som utvecklar och stärker


Utöver ren sponsring går en nästan lika stor bit av bankens “årsvinstkaka” till insatser som bidrar till en positiv samhällsutveckling och skapar värde för allmänheten i Sölvesborgs kommun. Vilka som ska få stöd beslutas av ett särskilt utskott på
banken - UFA som står för Utskottet För Allmännytta. Syftet är att ge stimulans för att skapa tillväxt, fler arbetstillfällen, bra utbildning och livskvalitet. Primär fokus för att projekten ska kvalificera sig är att de räknas till någon av de här 6 inriktningarna:

  • Barn och unga
  • Landsbygdsutveckling
  • Utbildning
  • Hållbarhet
  • Kultur
  • Näringslivsfrämjande

– Ett exempel på projekt som vi är stolta över att kunna stötta, och som många känner till, är Hanö torskrev - med artificiella rev som sätts ut för att rädda torskbeståndet i Östersjön. Skejtparken samt cykelsatsningarna Pumptrack-banan och Flowtrail-leden är andra välkända och uppskattade projekt som blivit verklighet tack vare bidrag från, bland andra, Sölvesborg-Mjällby Sparbank, fortsätter Stefan.

Kretslopp och karma


Genom att vara en lokal bank med ett hjärta som klappar för bygden, ger Sparbanken i Sölvesborg och Mjällby kunderna möjlighet att både bidra till och njuta av satsningarna på samhällsnytta.

– Det känns väldigt bra att våra kunder får personlig glädje av investeringarna i bygden och stödet till föreningarna som vi ju kan bidra till just tack vare deras förtroende. Det är kunderna själva som gör det möjligt när de väljer en bank som bryr sig om sin plats på jorden. Det blir som ett kretslopp av fördelar - bra karma, avslutar Stefan Ohlson.

185-lappen

När kunden får bestämma

Varje kund som bokar rådgivning får bestämma vilken förening som ska få extra sponsringsstöd från banken.

Traditionellt har det varit 100 kronor men i år, när Sölvesborg-Mjällby Sparbank firar 185 år, har stödet vuxit till just den summan och Hundralappen har blivit 185-lappen.