Meny

Nöjdast bankkunder finns hos Sparbankerna

SKI:s emblem i guld för Sveriges nöjdaste bankkunder

Sparbankernas kunder är de nöjdaste kunderna. Det visar Svenskt Kvalitetsindex årliga bankstudie SKI Bank, där kunderna frågas ut om hur nöjda de är med sin bank. Det är bankkunderna själva som fått sätta betyg på sin bank och åter igen placerat Sveriges Sparbanker i topp både bland privat- och företagskunder.

Det är nu fjärde året i rad som Sparbankerna som grupp får högst betyg i SKI Bank.

– Vi är glada att se att kunderna ger Sparbankerna höga betyg i SKI:s mätning. Det är en bekräftelse på att vårt kundnära arbete och vår starka lokala förankring med fysiska kontor uppskattas, säger Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund.

SKI Bank har under de senaste åren ställt frågan om digitala tjänster fullt ut kan ersätta personlig kontakt eller fysiska möten. I studien svarar 60 procent av alla tillfrågade att det inte gör det. Det gäller även frågan om kunder kan tänka sig digitala möten i stället för fysiska. Kunder vill fortsatt träffa sin bank fysiskt för mer komplexa ärenden.

– Kunder som anger att man har en personlig kontaktperson är nöjdare. Den mänskliga relationen är fortsatt viktig särskilt i dessa kärva tider. I enklare ärenden, vilket ur kundens perspektiv kan handla om transaktioner, betalningar, signaturer eller uppdateringar av dokumentation, så förväntar man sig däremot en helt digital upplevelse, säger Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex.

Nöjdare kunder i oroliga tider

SKI Bank 2023 visar att svenska bankkunder ger branschen ett godkänt betyg, trots inflation, stigande räntor och ekonomisk oro. Företagskunderna har till och med blivit mer nöjda och når nivåer som inte setts på flera år. Trygghet, stabilitet och pålitlighet efterfrågas i tider av osäkerhet.

– Sparbankerna sticker ut i undersökningen genom att vara pålitliga, månar om sina kunder och tar samhällsansvar. Privatkunderna tycker dessutom att de känner sig värdesatta som kund hos Sparbanken, vilket är ett väldigt gott betyg, säger Björn Elfstrand.

Sveriges Sparbanker är lokala banker

Något som skiljer Sparbankerna från de andra bankerna i undersökningen är att Sparbankerna är lokala banker, där pengarna stannar i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som bor och driver sin verksamhet i bankens närområde.

80 procent av Sparbankernas kunder har svarat att de upplever att banken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt. De har också svarat att det är viktigt för mig som kund att delar av min banks vinst investeras i olika samhällsområden.

– Varje år delar Sveriges Sparbanker ut över 800 miljoner kronor till lokala föreningar, organisationer och initiativ som gör det bättre att bo på en ort där det finns en Sparbank. Sparbankerna har idag en unik affärsmodell där man kombinerar kvalificerade digitala lösningar med att fortsätta ha bankkontoret och det personliga mötet i fokus, säger Björn Elfstrand.

Sveriges 59 Sparbanker finns från Kiruna i norr till Ystad i söder. Sparbankerna har tillsammans nästan 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder.