Meny

Sölvesborg är en attraktiv stad att leva och bo i.

Med anledning av Swedbank Boindex:

Sölvesborg är en attraktiv stad att leva och bo i.

Vad är Swedbank Boindex?

Swedbank Boindex syftar till att mäta hushållens köpkraft vid köp av småhus och bostadsrätter. Vårt index når 100 då 30 procent av hushållens disponibla inkomst används till boendeutgifter. Ju högre siffra desto större ekonomisk marginal har hushållet vid köpet. Har hushållen goda marginaler vid sina bostadsköp ökar sannolikheten för prisökningar på bostadsmarknaden. Vid alltför små marginaler riskerar många hushåll att få minska sin konsumtion för att kunna prioritera sitt boende.

 

Hur ser Boindex ut för 2021?

Swedbanks Boindex kvartal 1 2021 landar på 111 som innebär att hushållen i genomsnitt måste lägga 27 procent av sin disponibla inkomst på boendet om de köper en bostad idag. Det visar att effekterna av den kraftiga prisuppgången på bostäder blir allt tydligare. Allt fler hushåll, oberoende av var de bor i landet, får svårare att köpa en bostad. Om prisuppgången fortsätter i samma takt som nu kan allt fler hushåll med endast en inkomst behöva lägga mer än 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet. 

Hur ser det ut i Sölvesborg?

Vi har pratat med Joacim Mattisson på Fastighetsbyrån i Sölvesborg som säger att det inte är kritiskt i Sölvesborg om man utgår från att Sölvesborgs kommuns invånare har liknande lön som rikssnittet. De senaste 12 månaderna har snittpriset legat på ca 2,2 mkr och de för Q1 på ca 2,5 mkr. Under de senaste 12 månaderna har vi haft en positiv värdeutveckling på ca 20%. Vilket är fantastiska nyheter då det också visar på att Sölvesborg är en attraktiv stad att leva och bo i samt med stor framtidstro.

 

Medianpriserna för småhus i Sverige steg med elva procent under första kvartalet 2021. Priserna steg i samtliga regioner. Medianpriserna för bostadsrätter på Sverigenivå steg med sex procent under kvartal ett. Boendeformen som vi har störst intresse för just nu är utan tvekan fritidshus där många nya spekulanter fått upp ögonen för den här kommunen och där vi fortfarande, i jämförelse med andra jämförbara områden, har lägre snittpriser.

 

Vi på Fastighetsbyrån i Sölvesborg erbjuder alltid fria värderingar vilket onekligen är intressant i dagsläget med tanke på den positiva prisutvecklingen denna kommun har i alla objektslagen. Då utbudet under längre tid varit/är lägre än efterfrågan är möjligheterna för goda försäljningar stora.

Joacim Mattsson - Fastighetsbyrån Sölvesborg

Vad ska man som kund tänka på när det gäller amortering?

Vi frågade Privatmarknadschefen i banken, Mats Henriksson som säger att prisuppgången, i kombination med att gällande amorteringsregler som nu varit aktuella i fem år, kan göra det möjligt att minska sina amorteringar.  Det är dock alltid klokt att amortera, och särskilt nu när räntan är låg, för då minskar man sin privatekonomiska risk.

 

Prisuppgångar kan övergå till prisnedgångar. I händelse av en prisnedgång stiger belåningsgraderna och det kan bli svårt för befintliga bostadsägare att låna upp mer pengar på bostaden eftersom en ny värderingen blir lägre än tidigare. Belåningsgraden, bolånets storlek i relation till bostadens värde, bör därför tolkas med försiktighet. En hög skuldsättning i relation till inkomst innebär en hög räntekänslighet. Med dagens, i ett historiskt och internationellt perspektiv, höga skuldsättning räcker det med en liten ränteuppgång för att boendekostnaden ska öka mycket. Arbetslöshet, skilsmässa och långvarig sjukdom är andra faktorer som snabbt kan förändra privatekonomin. Beslutet om att göra en omvärdering av bostadens värde, i syfte att minska amorteringarna, bör därför vara väl genomtänkt. Det finns också regler för när detta får göras. Ta hjälp av våra rådgivare som gärna vägleder dig i dina beslut så att du får en så trygg framtid som möjligt.

 

Passa gärna på att, tillsammans med bankens rådgivare, genomföra vår Boendekoll – det är ett utmärkt sätt att skapa sig en samlad bild av boendeekonomin, och skapa förutsättningar för att man i hushållet gjort vad man kan för att värna om en trygg boendesituation på många plan.

Mats Henriksson - Privatmarknadschef Sölvesborg-Mjällby Sparbank