Meny

Välkommen till utställning om Östersjön

Lär dig mer om Östersjön via Expedition Rädda Östersjöns mobila utställning som kommer till Sölvesborg 15-16 maj. Då möter du också representanter från Expedition Rädda Östersjön som pratar om Östersjöns utmaningar men också de förbättringar som skett de senaste åren. Vi finns också på plats och pratar om samarbetet med Expedition Rädda Östersjön.

Expedition Rädda Östersjöns trailer

Du kan besöka den mobila utställningen på Stortorget i Sölvesborg mellan kl. 11-14 och kl.16-18, båda dagarna.

Syftet med utställningen är att sprida så mycket kunskap som möjligt om vårt vackra innanhav och vad vi kan göra för att bevara det. Du kan visa ditt stöd genom att försöka göra egna åtgärder för en förbättrad havsmiljö som är en mycket viktig insats.

Skriv gärna under Östersjökontraktet® som innehåller 8 punkter där du väljer vilka som du själv känner att du kan ställa upp på. Många små insatser ger en stor effekt för Östersjön!

Varmt välkomna att besöka utställningen!

Östersjökontraktet

Du kan teckna Östersjökontraktet genom att besöka utställningen eller digitalt via länken nedan.

Om vårt samarbete med Expedition Rädda Östersjön

Sölvesborg-Mjällby Sparbank inledde 2022 ett treårigt samarbete med Expedition Rädda Östersjön. I det långa och stora perspektivet vill vi tillsammans, Sölvesborg-Mjällby Sparbank och Expedition Rädda Östersjön, lyfta och peka på utmaningar i havets ekosystem, det kustnära trålfisket, sillfiskets utmaningar och inte minst vad vi kan göra på landbacken som minskar vår påverkan på Östersjön. Expedition Rädda Östersjön har i sitt nätverk Sveriges forskarelit som bidrar med de senaste forskarstudierna. Detta skall vi tillsammans använda för att lokalt höja engagemanget i de möjlighetsrelaterade frågorna. Vi samarbetar med skola, näringsliv och politik för att göra rätt och bra saker för Östersjön i allmänhet och Sölvesborg i synnerhet.