Teckningsregler

För att få teckna Trygga arbetslöshetsförsäkring krävs att du:

  • är kontohavare i Swedbank eller i någon Sparbank
  • har fyllt 18 år men inte 60 år
  • är folkbokförd och bosatt i Sverige

Begränsningar

Du får inte ersättning om du:

  • har sagt upp dig själv
  • har deltagit i en strejk
  • har blivit uppsagd på grund av tjänstefel
  • har blivit erbjuden en annan tjänst men tackat nej
  • vid tecknandet var varslad, uppsagd eller visste om kommande varsel eller uppsägningar

Försäkringen gäller inte heller om blir du uppsagd eller varslad under kvalificeringstiden, de första sex månaderna efter att du tecknade försäkringen. Företagare och närstående som arbetar för samma företag kan heller inte få ersättning från försäkringen.