Jag bevakar främst svensk makroekonomi samt finans- och penningpolitik både i Sverige och omvärlden. Är intresserad av alla frågor som berör svensk ekonomisk utvecklig på kort och lång sikt – både strukturell och konjunkturell analys. Det kan handla om långsiktig utveckling på arbetsmarknaden, hållbarheten i offentliga finanser, jämvikten för real växelkurs, kortsiktsprognoser för BNP och mycket mera

Några specialintressen är ekonomiska modeller, både strukturella s k DSGE-modeller och tidsseriemodeller, samt nationalräkenskaper.

Jag började arbeta på Swedbank Makroanalys i augusti 2023. Innan dess har jag sedan 2001 jobbat i olika roller på Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet. Gemensam nämnare har varit närhet till prognoser samt analys av ekonomisk politik. Senast var jag chef för avdelningen för penningpolitik på Riksbanken och före dess chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Jag har en doktorsexamen i nationalekonomi från Lunds universitet.

Jesper