- Sedan vår majstrategi har ett globalt aktieindex tappat fem procent, och utvecklingen har också, enligt vår förväntansbild, varit relativt rörlig med både större nedgångar och uppgångar. Externa faktorer som inflation, centralbanker och räntemarknad dominerar riskbilden för aktier och inom tillgångsslaget är skiftena periodvis ganska tvära mellan relativa vinnare och förlorare. Givet utsikterna ser vi tydliga risker för aktiemarknaden, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

I närtid räknar Swedbank med fortsatt relativt stora svängningar och behåller därför den neutrala tillgångsallokeringen. Den korta motiveringen är enkel, osäkerheten är för hög och det saknas ett antal pusselbitar för att lägga hela pusslet.

- Vi saknar biten där det står att inflationsnivån toppat. Den är central men löser inte pusslet. Vi behöver även pusselbiten där det står att förväntningarna på kommande centralbankshöjningar har börjat avta. Men även med dessa på plats återstår fortfarande biten som indikerar var tillväxten och vinstförväntningarna stabiliseras. Den biten kommer sannolikt att formas under sommaren och de två första kan då också ha fallit på plats. Ett pussel med saknade bitar går inte att lägga klart och därav förblir vår allokering neutral och fokus förblir på riskhantering, avslutar Mattias Isakson.

Sammanfattning

  • Aktier kvar som neutral, likaså övervikten i USA och undervikten i Europa
  • Räntor förblir neutrala, och även allokeringen inom tillgångsslaget
  • Vår neutrala kreditvikt kvarstår, jämnt fördelat mellan High Yield och Investment Grade

 

Läs mer på Aktiellt