Samtidigt visar årets undersökning att politiken påverkar småföretagen allt mer och politisk oförutsägbarhet har fördubblats som tillväxthinder bland företagare, från 6 procent av företagen i fjol till 12 procent i år. Därmed kan svensk politik och ett osäkert världsläge tillsammans med leveransstörningar, högre inköpskostnader samt rekryteringsutmaningar äventyra lönsamheten hos många småföretag eller leda till kraftiga prisökningar.

Allt fler företag höjer priserna för att behålla sin lönsamhet

När kostnader ökar, inte minst på drivmedel, material och energi behöver företagen kompensera sig för att fortsatt vara lönsamma. Ett sätt är att höja sina priser mot kunderna. Detta planerar sju av tio företag för, inom handel, transport, hotell och restaurang är det nästan nio av tio (86 procent).

 Även om företagen känner sig tvingade att höja priserna är det inte alltid möjligt. Dels är konkurrensen stenhård i många branscher men det finns även en smärtgräns för hur stora prishöjningar kunderna tål. Det är helt klart en balansakt för många företagare, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom, Swedbank. 

Läs Småföretagsbarometern 2022