Hoppa till huvudinnehåll

Betala till utlandet

Two colleagues looking and pointing at a computer

Vilken lösning som passar ditt företag bäst beror bland annat på hur många betalningar ni har, storleken, hur ofta betalningarna görs och om ni känner mottagarna.

När du gör en betalning till utlandet ligger det i alla parters intresse att betalningen når betalningsmottagaren så fort som möjligt. Med bankens olika betalningskanaler kan ditt företag skicka internationella betalningar i stort sett till hela världen.

Förutsättningar för snabba och säkra betalningar till utlandet

För att en betalning ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter så som:

  • Namn, adress och land till vilket betalningen ska gå
  • Betalningsmottagarens kontonummer i den mottagande banken, anges i IBAN-format vid betalningar till IBAN-länder
  • Betalningsmottagarens BIC/SWIFT-adress

Internationella betalningar - internetbanken

  • Registrera betalningen när du har tid – internetbanken är öppen dygnet runt
  • Internetbanken väljer den förmånligaste betalningstypen åt dig
  • Tilläggstjänster för dig med speciella krav på internationella betalningar

Internationella betalningar - Filbetalningar

  • Integrerat med ditt affärssystem
  • Återrapportering via Internetbanken
  • Enkelt att hantera stora betalningsvolymer