Hoppa till textinnehållet

Hjälpredan Pensionsplan

Three women having lunch and looking at a smart phone.

Att pensionsspara ska vara enkelt. I internetbanken får du en bra överblick över Swedbank Pensionsplan och kan också göra ändringar. I Hjälpredan Pensionsplan finner du all information du behöver för att kunna göra de vanligaste ärendena.

Vanligaste ändringar

Här finns information om de vanligaste ändringarna i Swedbank pensionsplan så som ändra lön, avanmälan vid anställningens upphörande och premieuppehåll vid tjänstledighet eller föräldraledighet.

Nyanställning och individuellt val

Här hittar du information om vilka teckningsregler som gäller och hur hälsoprövningen går till.

Betalning av premien och extrainsättning

Skadeanmälan

Anmäla skada, söka vård eller ersättning – kontaktuppgifter och blanketter.

Skatteregler

Om ditt företag tecknar Swedbank Pensionsplan till förmån för en anställd är premien avdragsgill med upp till 35 procent av den anställdes lön, dock max tio prisbasbelopp.

Förköpsinformation och villkor

Kontakta oss

Via Företagsavdelningen

Ring oss för att få hjälp med företagets affärer. Vi ger ditt företag personlig service och rådgivning. 0456-424 00 

Frågor om premier och din faktura?

Kontakta Swedbank Försäkring på 08-58 59 05 56.

Guiding graphic customer in bubble.