Hoppa till textinnehållet

Tack för ditt svar

Tack för ditt svar angående anmälan till Sparbanksstämman den 14 maj, kl. 18:00. Vi har i år valt att dela upp oss på fem olika platser och i den inbjudan som skickats till dig framgår på vilken plats du ska närvara.