Meny
Om banken
Samhällsengagemang
Mötesplats
Ekonomisk information

Nya regleringar – nya möjligheter

Under 2018 trädde flera nya EU-regleringar i kraft. De tre mest omfattande regleringarna är MiFID2 (Markets in Financial Instruments Directive), PSD2 (Payment Services Directive) och GDPR (General Data Protection Regulation).