Meny
Om banken
Samhällsengagemang
Mötesplats
Ekonomisk information

Samtalsinspelning

När du ringer till eller blir uppring utav någon av Sölvesborg-Mjällby Sparbanks rådgivare kommer samtalet att spelas in. Det här gör vi för att administrera förhållandet med dig som kund eller som blivande kund och för att utbilda våra medarbetare samt för att säkerställa kvalitén på vår kundtjänst.

Samtal till Sölvesborg-Mjällby Sparbank behöver spelas in utöver dessa ändamål, bl.a. för att uppfylla rättsliga skyldigheter som en bank eller ett försäkringsbolag har och för att skydda dig som kund från bedrägligt agerande.

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Sölvesborg-Mjällby Sparbank värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, till exempel GDPR och regler om banksekretess. De inspelade samtalen lagras under en begränsad tid. Endast ett fåtal personer har behörighet att lyssna på inspelade samtal.