Meny
Om banken
Samhällsengagemang
Mötesplats
Ekonomisk information

Extrastämma

Härmed anmäler jag mig till extra sparbanksstämma för Sölvesborg-Mjällby Sparbank onsdagen 7 september med början kl. 17.00.

Stämman hålls digitalt via Teams och du kommer få Teamslänken i internet-& mobilbanken 1-2 dagar innan extrastämman.