Meny
Om banken
Samhällsengagemang
Mötesplats
Ekonomisk information

Tack för att du gillar Sparbanken

Att vi är personliga, ger tillbaka till bygden och att vi har hög servicenivå är något som du som kund uppskattar med oss, vilket vi så klart är väldigt glada för. Det är ju bland annat det vi satsar och tror på. I slutet av sommaren genomförde vi, med hjälp av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), en kundundersökning som visar att Sparbanken och Sparbanksidén uppskattas.

Kunder i Sölvesborg-Mjällby Sparbank uppskattar att:

 

  • Det är enkelt att vara kund hos oss
  • Vi är tillgängliga och hjälper våra kunder på ett bra sätt
  • Vi är pålitliga
  • Vi tar samhällsansvar
     

Kundundersökningen visar också vad vi kan bli bättre på, vilket vi också är glada för då vi ständigt strävar efter att bli än bättre. Våra kunder tycker bland annat att vi kan bli bättre på att aktivt komma med förutseende förslag kring deras ekonomi. Vill du hjälpa oss att bättre inom detta område? Svara på frågorna nedan. Som tack får du en biobiljett.

Resultatet från 2019 års kundundersökning