Vi blir hela när vi samlar energi från skogen, havet och det öppna landskapet och kraften går tillbaka till bygden, till dig som är kund hos oss. Tillsammans kan vi förflytta Ryssberg och skapa fler Bönsäckar om det är vad som behövs. Kretsloppet hålls igång eftersom vi värnar om det som är viktigt och vackert här i bygden. Naturen ger bygden kraft att utvecklas.