Meny
Om banken
Samhällsengagemang
Mötesplats
Ekonomisk information

Sponsringsfördelningen för 2021 är klar

Representanter från tre av kommunens föreningar tillsammans med VD Stefan Ohlson.

I år får 74 föreningar dela på 2,6 miljoner kronor. Sponsringen ska täcka de olika behov som föreningarna har för att stödja den dagliga verksamheten och dess fortlevnad. Dessutom fortsätter banken med det lyckade projektet ”100-lappen” som innebär att våra kunder är med och bestämmer vilka föreningar som får ytterligare bidrag.

Sölvesborg-Mjällby Sparbank sponsrar idrott och kultur, näringsliv, samhälle och ideell verksamhet. Banken ska verka som en positiv kraft i samhället dels genom den lokala närvaron i form av full service kontor och dels genom att avsätta delar av årsvinsten till sponsorstöd på hemmaplan. 

 

- Vår sponsring är ett sätt för oss att ge tillbaka till bygden. Vi är en Sparbank och det innebär att vi inte har några ägare utan delar av vår årsvinst går tillbaka till bygden genom bland annat vår sponsring. Vi vill säkra våra föreningars fortlevnad och utveckling och bidra till att det ska vara lite mer kul & spännande att bo och verka i Sölvesborgs kommun, säger Stefan Ohlson, VD på Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

 

Vissa krav måste vara uppfyllda för att föreningarna ska kunna ansöka om sponsring. De måste exempelvis verka här, nå breda grupper i samhället och resultera i lokal nytta för bygden.

 

- De senaste två åren så har vi haft lite mer fokus på hållbarhet i ansökningsförfarandet och främst inom hur jämställdheten ser ut i föreningen. Det är en hjärtefråga som kommer få ta lite större plats framledes, säger Stefan Ohlson, VD på Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Bland sponsormottagarna finns bland annat H78 som är en handbollsförening med 115 medlemmar där bankens sponsring främst används för att kunna erbjuda klubboveraller till ett reducerat pris för medlemmarna.

 

- Sponsringen från banken möjliggör att vi kan erbjuda klubboverallen till lägre pris än vårt inköpspris. Det är viktigt för oss att alla medlemmar ska kunna ha möjlighet att köpa klubboverallen då den skapar en klubbkänsla och en gemenskap i föreningen, säger Maggan Stensson, H78.

 

Föreningen har varit jämställd i väldigt många år och det är något som H78 är väldigt stolta över.

 

- Jämställdheten har alltid känts naturlig i vår förening då vi nästan alltid haft 50/50-fördelning på våra aktiva, så även i dag. Ledartrojkan har för det mesta bestått av fler kvinnor än män och så även styrelsen, vilket är väldigt ovanligt i en traditionell handbollsklubb, fortsätter Maggan Stensson, H78.

Maggan Stensson, H78

Bland sponsormottagarna finns också boxningsklubben BK Revansch där sponsringen är väldigt viktig för boxarnas utveckling.

 

- I boxningen är vi på en nivå som gör att vi behöver resa för att kunna utveckla våra boxare. Vi ser att de kan ta sig till toppnivå i vårt utbyte med andra klubbar. Det innebär en del resekostnader för oss där bankens sponsring kommer väl till användning. Annars hade de inte funkat, konstaterar Tommy Månsson, BK Revansch.

 

I föreningen finns en stark värdegrund och det arbetas för fullt med jämställdhetsfrågan.

 

- I boxningen gör vi ingen skillnad på ras, kön, sexuell läggning eller religion. Alla är lika mycket välkomna och blir lika mycket inkluderade i "familjen" på föreningen. Vi jobbar för en väldigt familjär relation bland samtliga medlemmar. Just nu så håller en tjej på att utbilda säg till ledare som möjliggör en renodlad tjejgrupp som tränar tillsammans, fortsätter Tommy Månsson, BK Revansch.

Tommy Månsson, BK Revansch

En förening som också erhåller sponsring är Danskompaniet som jobbar mycket för att skapa ”vi” känslan i föreningen.

 

- Det handlar om medlemsåterbäring där vi jobbar med ”VI” känslan i föreningen. Vi trycker tröjor till alla och vi anordnar olika aktiviteter ihop för att stärka vår sammanhållning. Det kan vara resa till Liseberg eller barnbio på Scala där det kan vara första gången för många små barn. Vi försöker hitta aktiviteter som passar de flesta åldrar, säger Sofia Alm, Danskompaniet.

 

Det sociala samspelet är en viktig hållbarhetsfaktor i föreningen idag.

 

- För oss är en nedsättande blick lika allvarligt som en elak kommentar eller fysisk handling. Det subtila utanförskapet är det svåraste att hantera men vi försöker vara lyhörda och pratar ofta om det för att kunna motverka i ett tidigt skede, fortsätter Sofia Alm, Danskompaniet.

 

I Danskompaniet är utmaningen att attrahera fler killar som brinner för dansen. Något som är lite svårt idag då det finns begränsningar i lokalens yta och antalet dansare.

 

- Med 210 medlemmar och 15 ledare som fördelas på 17 dansgrupper så känner vi att det är svårt att bli fler i den lokal som vi är i nu. I Stockholm så är ca hälften killar och hälften tjejer i många dansföreningar och det hade varit cool om vi kunnat komma dit, avslutar Sofia Alm, Danskompaniet.

Sofia Alm, Danskompaniet

Samtliga föreningar som sökt sponsring kommer inom kort få besked via brev och ansökan inför nästa år kommer finnas publicerad på bankens hemsida smsparbank.se/sponsring. Sista ansökningsdag är 30 november.

 

Även under 2021 blir det möjligt för föreningarna att erhålla ytterligare bidrag utöver den ordinarie sponsringen. För varje rådgivning som våra rådgivare genomför får kunden välja vilken förening i Sölvesborgs kommun som ska få ytterligare 100 kr. Under 2020 fick föreningar i Sölvesborg ca 50 000 kr extra.