Meny
Om banken
Samhällsengagemang
Mötesplats
Ekonomisk information

Sparbankerna har Sveriges nöjdaste bankkunder

Årets bankundersökning visar att branschen i stort klarat av att möta kundernas ändrade behov i en tid av stor osäkerhet. Resultatet visar också att Sparbankerna har Sveriges nöjdaste bankkunder – både på privat- och företagsmarknaden.

Sparbankerna (som grupp) får ett stärkt betyg av sina privat- och företagskunder och kommer bäst ut i årets generella ranking som genomförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Sparbanksidén om att vara en viktig del av det lokala samhället i kombination med välfungerande digitala tjänster samt en nära och personlig service har ett år som detta särskilt uppskattats av kunderna.

 

Med närmare 2,2 miljoner kunder och cirka 200 kontor i 19 landskap är sparbankerna den viktiga banken för människor och företag utanför storstäderna.

 

- Sparbanksidén fyller 200 år i år och det är tydligt att det vi verkar för – bygden, uppskattas och värdesätts bland våra kunder, säger Stefan Ohlson, VD Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

 

Bankundersökningen visar också att kunderna vill att banken ska vara nära sina kunder och förstå deras vardag. Även om många kundärenden sker via digitala lösningar så är det fortsatt det nära och personliga mötet som påverkar nöjdhet och lojalitet.