Sölvesborg-Mjällby Sparbank har hjärtat i bygden. Familjer har varit kunder hos oss i generationer och många lokala företag har oss som sin affärspartner. Det bygger på ett stort förtroende. Vi vill vara så transparenta som möjligt. I veckan väcktes frågor om mitt och styrelsens agerande när förre VD fick avgå för två och ett halvt år sedan. Vi svarade då med en artikel i Sydöstran 1 september 2018, det vill vi göra nu igen med några tillägg då vi inte fått bemöta de senaste artiklarna. Vi vill reda ut missförstånd och felaktigheter, men också berätta om styrelsens agerande. Vi fortsätter att konstatera att inga olagligheter har begåtts.

I tjugo år har jag verkat som fotbollstränare och sportchef. När jag nu funderar på vår situation kom jag att tänka på en händelse som min gamla kollega i Mjällby AIF, Sören Cratz, var med om när han tränade Hammarby IF. Hans stora stjärna i laget var Kennedy Bakircioglü och till en hemmamatch hade Kennedy drabbats av migrän. Sören och Kennedy bestämde att han skulle finnas med i laguppställningen, men på bänken, i hopp om att migränen skulle släppa. Att starta var omöjligt för honom i rådande tillstånd. När laguppställningen blev offentlig på Söderstadion blev det ett stort sorl på läktaren, och spekulationerna var igång. Varför sitter Kennedy på bänken? Matchen startade och motståndaren gjorde 1-0 på en fullsatt hemmaarena. Publiken började skrika på Sören att han skulle byta in Kennedy. Matchen fortsatte och motståndaren gör 2-0. Då exploderade hela stadion i ett högljutt och taktfast vrål “IN MED KENNEDY, IN MED KENNEDY” och mycket kritik riktades mot Sören att han skulle agera i sin coaching. Detta för mina tankar till att man innehar olika roller och har därmed olika mycket information. Framförallt att man måste beakta andra människors integritet. Det är på samma sätt för oss. Vi har arbetsrättsliga skäl att förhålla oss till och vi vill inte säga saker som ens kommer i närheten av banksekretessen. Det är frustrerande när vi egentligen vill tala om hur mycket förbättringar som gjorts och hur bra banken går nu.

Lite bakgrund. Vi hade, som ni känner till, några turbulenta år med händelser som vi naturligtvis helst hade sluppit. Vi fick för fyra år sedan signaler och en visselblåsning, om att dåvarande VD framförallt utövade ett osunt ledarskap och hanterande några av sina kostnader felaktigt. Vi agerade på dem, inte huvudlöst utan med flera avväganden.

Låt oss börja med visselblåsningsskrivelsen. Media har i över två år haft en “rapport angående whistleblowing avseende Richard Karlsson” Den har vi fått se först nu och kan konstatera att det inte är den styrelsen tog emot av dåvarande jurist. Det BLT har är alltså en falsk visselblåsningsskrivelse. Var den kommer ifrån vet vi inte. Media framställer det som att styrelsen felaktigt hemlighållit visselblåsningen. Det är ett missförstånd. Självklart har den sekretessbelagts. Det ligger i funktionens natur. Personal på banken måste kunna påpeka fel och brister anonymt utan att det läcker ut vem som gjort den och vad som kritiserats. Däremot ska styrelsen agera och det gjorde vi direkt och lät externrevisorer granska varje punkt.

För att förhindra att missförstånd sprids, låt oss beskriva den kritik som fördes fram mot förre VD. Att förre VD använde samma städbolag som banken var inte fel. Han betalade det nämligen själv, ur egen ficka. Styrelseledamöterna var med på hans 50-årsdag, men inte på resor med kunder eller med andra bankchefer. Förra VDs lägenhet i Stockholm hyrdes av banken eftersom det minskade bankens kostnader. Hyran var lägre än kostnaderna för motsvarande hotellnätter i Stockholm.

Det är felaktigt att jag som styrelseordförande fick möjlighet att attestera alla utlägg och resor som nämnts i media. Det fanns kvarlevor av ett gammalt system som utnyttjades för att runda styrelse och ordförande, inte olagligt men innebar en tidigare oidentifierad svaghet i bankens interna kontroll. Det blev viktigt att täppa till redan 2017. Jag har fått frågan om vilka omnämnda fester jag deltagit i. Jag har deltagit i de som hela personalen varit på. Då har vi i styrelsen förmånsbeskattats för det. En annan fråga som ställts är varför förre VD inte polisanmälts av mig eller banken. Det gjordes inte. Det fanns inte grund för polisanmälan.

Skyndsamt eller till och med direkt för fyra år sedan lät vi revisorer från KPMG granska varje punkt i den. Skatteverket gjorde också en granskning med start våren 2017. Skatteverkets granskning tog ett och ett halvt år. Därför dröjde det innan vi kunde agera fullt ut på detta. Utfallen från dessa granskningar var det som sedan låg till grund för styrelsens fortsatta beslut. Vi redogjorde offentligt för hela händelseförloppet som handlade mycket om en osund ledarkultur och utgången är väl känd. Tidigare VD entledigades enligt det anställningsavtal som fanns med honom. Beloppet är därefter och det är ovanligt att man går ut i media innan ett avtal avslutas och säger att förtroendet är bristande.

Det är ett missförstånd att banken kunde göra en självrättelse till Skatteverket för att undvika skattetillägg. När Skatteverket har ställt en fråga försvinner nämligen denna möjlighet. Styrelsen var dock aldrig orolig för att drabbas av ett stort skattetillägg då vi visste att det inte fanns några större fel. I slutändan visade det sig att banken fick ett skattetillägg om 39 687 kr. Denna kostnad drabbar dock varken kunderna eller våra olika samhällsprojekt.

Media kritiserar storleken på mitt arvode. Det sätts av huvudmännen efter en jämförelse med andra sparbanker i samma storlek. Vi ligger mitt i detta spann. Mitt arvode har inte tredubblats. Jag kan vara helt transparent i detta. Det har den senaste femårsperioden ökat med 12,5 procent (från år 2016 till år 2020). Ersättningen är baserad på en fast och en rörlig del. År 2018 innebar ett större operativt ansvar då ingen VD var på plats och jag fick lägga ner fler timmar. Bankernas verksamheter har utvecklats det senaste decenniet. Det handlar om att regelverken som träffar banksektorn har skärpts de senaste åren. Styrelsen arbetar för att dessa följs vilket har inneburit ett större ansvar sedan några år tillbaka.

Med bestörtning tog vi del av att huvudmän skrämts till tystnad av oss. Ingen ska känna sig skrämd eller hotad. Dialogen har intensifierats för att säkerställa att vi har en vänlig och öppen kultur. Det är viktigt för oss. Vi har pratat om sekretess begreppet som är starkt och viktigt i en bank, men ingen i styrelsen har varnat huvudmän om polisanmälan.

Vi välkomnar att granskningar sker och har respekt för avgångskrav. Vi ställde våra platser till förfogande då. Men att ta ansvar är att rätta till, inte att avgå. Det fanns också en risk att vi fått slås ihop med en större sparbank och då lämna Sölvesborg. Det är inte en snabb process att få Finansinspektionen att godkänna nya styrelseledamöter. Var och en av de ledamöter som blivit invalda har genomgått denna granskning. Varje gång en ny ledamot väljs in granskas dessutom styrelsens kompetens i sin helhet. Vi har nu låtit anpassa våra system till dagens rigorösa kontrollsystem. Det behövdes även här i Sölvesborg. Det initierade vi direkt och våra medarbetare har arbetat intensivt med detta under de senaste åren. Nu är det på plats. Vi ligger i framkant.

Vi har idag en bank att vara stolta över, inte bara resultaten som sponsrar föreningar och stödjer olika samhällsprojekt i Sölvesborg med omnejd med miljonbelopp, utan också företagskulturen men mest av allt våra medarbetare. Dessa händelser har stärkt bankens rutiner och förbättrat möjligheterna att ta sig an dagens utmaningar. I backspegeln finns alltid utrymme för självrannsakan. Vi vill alltid förbättra oss och utvecklas. I efterhand konstaterar vi i styrelsen att vi underskattat betydelsen av information om det inträffade. Vi vill berätta om det vi kan och hoppas att vi stillat den oro som finns. Har ni ytterligare frågor är vi bara ett telefonsamtal bort.

Vi ser fram emot att möta er snart,

Med vänlig hälsning,

Thomas Andersson Borstam
för styrelsen i Sölvesborg-Mjällby Sparbank