Sölvesborg-Mjällby Sparbank har ända sedan starten 1839 värnat om bygden och dess invånare. Dels genom att tillhandahålla tjänster till förmånliga villkor, och dels genom att avsätta delar av årsvinsten till sponsorstöd på hemmaplan.

Sponsring sker inom såväl idrott som kultur, näringsliv, samhälle och ideell verksamhet.

Vi vill verka som en positiv kraft i samhället genom vår lokala närvaro.