Vid avtalstecknande och signering av sponsringsavtal kommer namn, e-post och personnummer för föreningens kontaktperson att behandlas i samband med kontaktpersonens signering av avtalet med sitt BankID. Den digitala signaturen raderas hos Sparbankens underbiträde Assently AB efter 92 dagar. Avtalet sparas hos Sparbanken i 10 år efter att avslutet upphört att gälla. Sparbanken anlitar underbiträdet Rekarne Finansutveckling AB för lagring av avtalet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse.

Om ni vill få information om vilka uppgifter som behandlas om er eller för att begära rättelse, invändning mot exempelvis direktmarknadsföring eller personliga erbjudanden, överföring, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Sölvesborg-Mjällby Sparbanks dataskyddsombud via växeln 0456-42400 eller mejl, .

Ni kan framföra klagomål avseende Sölvesborg-Mjällby Sparbanks Behandling av Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) om ni anser att Behandlingen kränker Era rättigheter och intressen enligt Dataskyddslagstiftningen.

Nedan finns kontaktuppgifter för utövande av dina rättigheter som registrerad.

För frågor:

Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Box 77
294 22 Sölvesborg
Org. nr: 536200-9457

Sölvesborg-Mjällby Sparbanks dataskyddsombud:
Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Dataskyddsombud
Box 77
294 22 Sölvesborg