Varför ska jag räntesäkra mitt bolån?

Räntesäkring är en trygghet för dig då du garanteras en bestämd bunden ränta i förväg. Räntan ligger fast oavsett om marknadsräntorna går upp eller ner under tiden fram till utbetalningsdagen/villkorsändringsdagen, då den nya förutbestämda räntan börjar gälla.

Kostar det att räntesäkra i förtid?

För tryggheten att försäkra dig om en bestämd fast ränta betalar du en räntesäkringskostnad. Kostnaden läggs som ett räntepåslag på ordinarie låneränta. Hur stor räntesäkringskostnaden blir kan du få uppgift om via 0456-42400 eller ditt bankkontor.

Räntesäkring är ett bindande avtal om ett bundet lån och om du vill bryta avtalet betalar du en ränteskillnadsersättning.

Kan jag räntesäkra både nya och befintliga bolån?

Ja det kan du, men de skiljer sig lite i villkor. Detta är skillnaden:

Nya lån

  • Garanterar dig en bestämd fast ränta på tillträdesdagen
  • Kan göras upp till ett år innan tillträde
  • Gäller lån på minst 100 000 kronor

Befintliga lån

  • Garanterar dig en bestämd fast ränta på kommande villkorsändringsdag
  • Kan göras upp till 6 månader innan villkorsändring
  • Ingen beloppsbegränsning