Kapitalspar Pension är en kapitalförsäkring, det innebär att du kan samla ditt sparande i fonder på ett ställe.

Flexibel utbetalning

  • Du kan bestämma hur pengarna ska betalas ut, till exempel genom engångsuttag eller månatlig utbetalning.
  • Pengarna är inte låsta till någon speciell ålder.
  • Du kan bestämma vem som ska få dina pengar vid ett eventuellt dödsfall utan att behöva skriva testamente.
  • Du kan sätta upp villkor för förmånstagare vid gåva eller dödsfall, till exempel att pengarna ska vara enskild egendom.

Stora placeringsmöjligheter

  • Du kan göra engångsinsättningar och spara regelbundet i cirka 500 fonder fördelat mellan ett 60-tal olika fondbolag utöver Swedbank Robur.

Skattat och klart

  • Du kan när som helst kostnads- och skattefritt byta fonder under spartiden.
  • Vinst och uttag i Kapitalspar Pension är skattefria, i stället dras en schablonskatt/avkastningsskatt varje år.