Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Deklarationstips 2019

Har du sålt din bostad? Anlitat en hantverkare eller gjort kapitalvinster/förluster. Här får du tips på vad du bör tänka på när du ska deklarera. I slutet hittar du också viktiga datum och kontaktvägar till Skatteverket.

Bostad

Har du sålt din bostad under 2018 måste du deklarera för det. Först ska du räkna ut om försäljningen ska deklareras som vinst eller som förlust.

Från försäljningspris får du dra av inköpspris, utgifter kopplade till försäljningen samt kostnader för förbättringsarbete på bostaden. Därutöver får du för småhus dra av lagfartskostnaden när du köpte huset. Säljer du en bostadsrätt kan du göra avdrag för kapitaltillskott till föreningen och din andel av en eventuell ökning av föreningens inre reparationsfond. Har du uppskov (uppskjuten skatt) sedan tidigare ska hänsyn även tas till det innan du räknar fram din vinst eller förlust. En vinst kan du skatta av direkt (22/30-delar av vinsten beskattas med 30 procent) eller begära uppskov för. Det är själva vinsten du begär uppskov på, inte skatten. Så om skattesatsen ändras i framtiden ändras också den skatt du ska betala.

Det finns inget tak för hur stort belopp du får begära uppskov för. Regeringen har infört temporära regler som innebär att du kan skjuta upp beskattningen av hela din vinst. På uppskovsbeloppet betalar du då årligen 0,5 procent skatt. För att få uppskov måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. Dessa temporära regler gäller försäljningar mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020.

Gör du en förlust får du en skattereduktion att dra av mot din skatt på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Skattereduktionen är 30 procent på underskott upp till 100 000 kronor och 21 procent på belopp däröver.

Uthyrning

Om du hyr ut din privatbostad ska du deklarera ditt eventuella överskott som inkomst av kapital. Du får göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor per bostad och år. Vid uthyrning av småhus eller ägarlägenhet får du dessutom göra avdrag för 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget.

Avdrag för dubbel bosättning

Du kan under vissa förutsättningar ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning om du på grund av ditt arbeta har flyttat till annan ort och du har behållit bostad för dig eller din familj på din tidigare bostadsort.

Värdepapper

Har du sålt aktier eller fonder med vinst ska du betala kapitalskatt på den. Från försäljningspriset får du dra av omkostnader för försäljning och på så sätt minska vinsten. Gör du en förlust kan du kvitta den mot annan vinst i inkomstslaget kapital.

Tillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas. Den förtryckta schablonintäkten för 2018 är 1,49 procent av kapitalunderlaget (statslåneräntan slutet av november föregående år + 1,0 procentenheter, dock lägst 1,25 procent). Schablonintäkten redovisas i deklarationen i inkomstslaget kapital, och beskattas med 30 procent. Det kommer förtryckt som kapitalinkomst i din deklaration. Schablonintäkten kan kvittas mot ränte- eller kapitalförlust.

Avdrag för räntor och ränteskillnad

Utgifter för räntor får du dra av till 30 procent i din deklaration. Medför ränteavdragen att underskott av kapital blir mer än 100 000 kronor får du skattereduktion på 21 procent för det överskjutande beloppet. Avdragen kommer förtryckta på din deklaration. Du får inte göra avdrag för ränta på studielån via CSN. Tänk på att ränteavdragen kan fördelas på sammanboende/makar.

Avbryter du ett lån i förtid för att du till exempel har sålt din bostad eller bytt bank kan du göra avdrag för 30 procent av den räntekompensation som du kan få betala för det.

Rut och rot

Skattereduktion medges för husarbeten, rut och rot. För rut är maxbeloppet 25 000 kronor per person och år för den som inte är 65 vid beskattningsårets ingång, för rot är maxbeloppet 50 000 kronor per person och år. Arbetet måste vara utfört och betalt under inkomståret 2018 och du måste ha tillräckligt mycket skatt att dra av ifrån för att beviljas avdrag för husarbete. Övriga skattereduktioner påverkar den inkomst som rut- och rotavdrag görs ifrån. Därför är det viktigt att ha koll på dina samlade skattereduktioner. Det är den som utför arbetet som ansöker om rut- respektive rotavdrag och skattereduktionen är förtryckt på din deklaration.

Är man två som betalar inkomstskatt i hushållet kan det vara smart att omfördela ränteavdrag på eventuella bostadslån för att på så sätt maximera rut- och/eller rotavdrag. Görs alla avdrag från den enas inkomst finns en risk att kvarvarande inkomst blir för låg för att göra rut- och/eller rotavdrag fullt ut.

Avdrag för arbete

Du kan även ha rätt att göra avdrag för kostnad för resor till och från ditt arbete, dock enbart för den del som överstiger 11 000 kronor. Villkoret är att avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst fem kilometer och att tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik är minst två timmar. Använder du din egen bil i tjänsten får du även göra avdrag för det. Har du på grund av ditt arbete flyttat till annan ort och har dubbel bosättning kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader.

Avdrag för pensionssparande

Om du helt saknar pensionsrätt i din anställning (avsättning till tjänstepension) kan du göra avdrag för eget pensionssparande. Sparandet måste dock göras i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Du kan inte få avdrag för sparande i till exempel ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Avdraget får vara högst 35 procent av din förvärvsinkomst och uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 455 000 kronor 2018.

Viktiga datum

Februari

28 februari. Sista dagen att skaffa digital brevlåda, för dig som vill ha skattepengarna i april.

Mars

19 mars. Du kan börja deklarera i appen och e-tjänsten.

April

2 april. Sista dagen att godkänna inkomstdeklarationen i Skatteverkets app eller e-tjänst, om du inte behöver ändra eller lägga till något och vill ha skattepengarna i april. Obs! Om du har fått nya eller rättade kontrolluppgifter från din bank eller arbetsgivare efter att deklarationen skickades ut, kan du se och godkänna de nya eller rättade uppgifterna i appen eller e-tjänsten.

12 april Skatteverket skickar ut slutskattebesked och betalar ut skatteåterbäringen den 9-12 april till dig som godkände din deklaration digitalt senast den 2 april, utan att ändra eller lägga till något. Du som inte har digital brevlåda får slutskattebeskedet med posten 1-2 veckor senare.

15 april Skatteverket skickar ut inkomstdeklaration 1. Du som inte har digital brevlåda får din deklaration med posten mellan den 15 mars och den 15 april. Har du e-legitimation kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration1 och deklarera, även om du inte fått din pappersdeklaration ännu.

Maj

2 maj Sista dagen att lämna in din inkomstdeklaration.

3 maj. Sista dag för inbetalning av eventuell extra skatt för att undvika kvarskatt om du vill undvika kostnadsräta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor. Räntan på belopp under 30 000 kronor börjar räknas från och med den 4 maj.

Juni

7 juni Skatteverket skickar ut slutskattebesked och betalar ut skatteåterbäringen den 4-7 juni till dig som deklarerade senast den 2 maj och har pengar att få tillbaka och inte redan fått pengarna i april. Det gäller både dig som deklarerade digitalt och på papper. Du som saknar digital brevlåda får slutskattebesked med posten 1-3 veckor senare. Däremot betalas skatteåterbäringen ut senast den 7 juni även för dig.

15 juni Skatteverket skickar ut beslut om fastighetstaxering

Augusti

9 augusti. Skatteverket skickar ut slutskattebesked och betalar ut skatteåterbäringen den 6–9 augusti till dig som hade byråanstånd och deklarerade senare än den 2 maj.

November

1 november. Fastighetsdeklaration till 2020 års fastighetstaxering av alla lantbruk ska vara lämnad.

12 november. Sista dag för att betala kvarskatt om du fick ditt slutskattebesked i augusti och hade skatt att betala. Tänk på att inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast detta datum.

December

6 december. Skatteverket skickar ut slutskattebesked och betalar ut skatteåterbäringen den 3-6 december till dig som inte tidigare fått besked om slutlig skatt eller saknar skatteregistrering i Sverige. Du som får slutskattebesked i december och har skatt att betala ska betala kvarskatten senast den 12 mars 2020.

Mer information

Läs mer om att deklarera på skatteverket.se

Du kan även ringa Skatteupplysningen 0771–567 567

(utlandet: + 46 8 564 851 60)